TROUBADOUR

HENK DE GEUS

Henk de Geus uitgenodigd om bij de barbecue een vrolijke noot te laten horen. In één woord perfect, akoestisch en op ons verzoek gekleed als troubadour. Henk kijkt rond, ziet een groepje mensen aan tafel wat eten en gaat er een passend lied bij zingen. Henk kreeg één van de jongsten ( 1 ½ jaar ) aan het dansen en juichen en heeft een geweldige antenne qua inleving / mensenkennis want een kwartiertje later zat hij weer liedjes van vroeger te zingen bij onze (schoon)vader en moeder van 90/91 jaar die met open mond en een big smile zaten te luisteren naar een muziekdoosje dat het intro speelde voor een volgend nummer. Henk heeft voldoende repertoire voor alle leeftijden ; de melodieën werden vlot meegezongen door wie dat wilde.Hij is een beschaafd entertainer. Je kan hem gerust uitnodigen op een receptie, verjaardag, de lionsclub of zoals wij op ons feestje dat mede daardoor als erg geslaagd werd bestempeld. Leuk om te horen; ook voor ons! Henk: als nog bedankt !

Groeten, Han